Home

BALTI KOOLIAJALOOLASTE ÜHENDUS
BALTIJAS PEDAGOĢIJAS VĒSTURNIEKU ASOCIĀCIJA
BALTIJOS PEDAGOGIKOS ISTORIKU ASOCIACIJA


language switch

Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku asociācijas (BPVA) KOPSAPULCE

 

Latvijas Universitātes
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē (Jūrmalas gatve 76, Rīga)
G-16. auditorijā

10.00 – 11.00 Reģistrācija Rīta kafija Lietuvas, Igaunijas kolēģiem

11.00 – 11.20 Kopsapulces atklāšana
BPVA valdes priekšsēdētāja, prof. Aīda Krūze, goda priekšsēdētāja Leonards Žukovs
Piemiņas brīdis bijušajiem asociācijas biedriem:
Vello Paatsi (1948 – 2015), Lembit Andresen (1929 – 2016)

11.20 – 12.00 Atskaites par paveikto un plānoto darbību
Ziņo: Igaunijas, Lietuvas, Latvijas nodaļu pārstāvji

12.00 – 12.20 BPVA projekts ”Pārmaiņas izglītībā Baltijas valstīs pēc neatkarības atgūšanas” (3. kolektīvās monogrāfijas izstrādes gaita)
Ziņo: prof. Iveta Ķestere

12.30 – 13.30 Pusdienas (kafejnīcas Zaļā zāle)

13.30 – 14.30 BPVA projekta pētījumu prezentācijas
Topošo rakstu autori no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas nodaļām
Diskusija

15.00 Izbraukums uz Rīgas Skolu muzeju (adrese: K. Barona ielā 99)
15.30 – 16.30 Pieredzes apmaiņa Rīgas Skolu muzejā

Writed by BPVA, 22.04.16.

Commenting is closed for this article.